Prace antykorozyjne

W skład tego zakresu usług wchodzi:

 • antykorozja konstrukcji stalowych,
 • antykorozja betonu i żelbetu.

ANTYKOROZJA STALI:

Prace antykorozyjne elementów i konstrukcji stalowych wykonujemy zazwyczaj przy użyciu technologii [tippy title=”piaskowania” header=”off”]Piaskowanie to proces technologiczny polegający na czyszczeniu dowolnej powierzchni strumieniem sprężonego powietrza, ewentualnie cieczy, z dodatkiem twardych cząsteczek. Efekt piaskowania jest podobny do szlifowania, jednak czyszczona powierzchnia jest zazwyczaj o wiele gładsza i nie ma problemów z czyszczeniem trudnodostępnych rogów lub zakrzywień.[/tippy] oraz zabezpieczeń [tippy title=”epoksydowych” header=”off”]Farby epoksydowe to farby dwuskładnikowe. Wysychają chemicznie w wyniku reakcji chemicznej żywicy epoksydowej i utwardzacza. Miesza się je tuż przed użyciem koniecznie z zachowaniem odpowiednich proporcji. Farby dają trwałą powłokę, odporną na czynniki mechaniczne i chemiczne, a także na wodę, oleje, zasady i wiele rozpuszczalników, nie są natomiast odporne na kwasy i promieniowanie ultrafioletowe a także na silne nasłonecznienie. Nadają się do malowania powierzchni ścian i podłóg, szczególnie do piwnic, magazynów. Podłoże powinno być dobrze przygotowane – zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci, suche i odpylone. Bardzo ważne są proporcje mieszanki. Między nakładaniem pierwszej i drugiej warstwy musi upłynąć więcej niż 10 godzin. Do powierzchni, które mają podwyższone wymagania co do dezynfekcji i czyszczenia stosuje się wodną farbę epoksydową, która nie zawiera rozpuszczalników organicznych.[/tippy] i [tippy title=”poliuretanowych” header=”off”]Farby poliuretanowe, podobnie jak epoksydowe, to utwardzane chemicznie farby dwuskładnikowe. Jako substancji błonotwórczych używa się tu poliuretanów. Oba składniki miesza się w odpowiednich proporcjach zaraz przed malowaniem dodając odpowiedniego rozcieńczalnika. Powłoki uzyskane przy wykorzystaniu farb poliuretanowych są odporne na działanie wody, wilgoci, środków czyszczących i chemikaliów. W przeciwieństwie do farb epoksydowych są odporne na działanie promieni UV a co za tym idzie doskonale znoszą wysokie nasłonecznienie. Używa się ich do malowania powierzchni stalowych, z metali lekkich, drewna oraz betonu. Mają wysoką odporność na ścieranie. Powierzchnie, na które nanosi się farbę muszą być wolne od zanieczyszczeń, odpylone i odtłuszczone. W przypadku nanoszenia większej ilości warstw dobrze jest zmatowić poprzednią powierzchnię. Na rynku są również farby poliuretanowe jednoskładnikowe, w których rolę utwardzacza pełni wilgoć z atmosfery.[/tippy]. Sporadycznie wykonujemy równiez pokrycia [tippy title=”chlorokauczukiem” header=”off”]Farby chlorokauczukowe to farby zazwyczaj jednoskładnikowe gdzie spoiwem jest chlorowany kauczuk i plastyfikatory niepodlegające zmydlaniu. Wysychają w wyniku odparowania rozpuszczalnika. Powłoka po wyschnięciu jest odporna na wodę, kwasy i zasady. Wykazuje niską przepuszczalność pary wodnej. Ze względu na dużą odporność na działanie chemikaliów używa się ich w środowisku silnie zanieczyszczonym. Nadają się na podłoża mineralne. Ze względu na swoje właściwości nadają się do malowania betonu, tynków wapiennych i cementowych oraz konstrukcji metalowych i żeliwnych.[/tippy], farbami [tippy title=”alkidowymi” header=”off”]Farby alkidowe nazywane są często ftalowymi ze względu na fakt, iż większość używanych do ich produkcji żywic zawiera bezwodnik ftalowy. Żywice te są tłuste, średnio tłuste i chude. Właściwości farby – czas schnięcia, elastyczność, odporność na czynniki atmosferyczne, zależą od ilości kwasów tłuszczowych zawartych w żywicy oraz od ich rodzaju. Farby alkidowe schną pod wpływem tlenu z powietrza, dlatego też zalecane jest nanoszenie ich metodą natryskową. Cienka warstwa wierzchnia zastyga, tworząc powłokę, która nie dopuszcza tlenu do warstw farby znajdującej się głębiej. Farby ftalowe są łatwe do stosowania, mają wodną konsystencję. Te na bazie tłustych żywic dobrze zwilżają powierzchnię, co pozwala nanosić je na powierzchnie oczyszczone ręcznie. Wykazują dobrą odporność na czynniki atmosferyczne. Nie są odporne na rozpuszczalniki i chemikalia.[/tippy], a także innymi systemami.
Jeśli inwestor sobie tego życzy, stosując odpowiednie farby podkładowe, częściowo rozpuszczające stare powłoki jesteśmy w stanie wykonać pokrycie słabo oczyszczonych powierzchni.

Dysponujemy sprzętem i umiejętnościami pozwalającymi nam malować techniką:

 • [tippy title=”hydrodynamiczną” header=”off”]Malowanie hydrodynamiczne zwane także wysokociśnieniowym polega na sprężeniu farby pod wysokim ciśnieniem i natrysku bez użycia powietrza na malowane powierzchnie. Jego zaletą jest szybkie i idealnie równomierne nakładanie farby wszelkiego rodzaju a także uzyskanie dużych wydajności materiałowych poprzez nakładanie materiału malarskiego o bardzo dużej lepkości roboczej.[/tippy],
 • [tippy title=”pneumatyczną” header=”off”]Malowanie natryskiem pneumatycznym polega na rozpyleniu farby strumieniem powietrza. Metoda ta w porównaniu do malowania hydrodynamicznego pozwala uzyskać jeszcze większe oszczędności materiałowe, choć jest bardziej czasochłonna.[/tippy],
 • ręczną (pędzel, wałek).

Opanowaliśmy najnowocześniejsze technologie antykorozyjne, które pozwalają nam dać dużo dłuższe okresy gwarancyjne na wykonywane prace w porównaniu do konkurencji. Jesteśmy pewni jakości naszych usług z tej kategorii, ponieważ nigdy nie pomijamy, a co więcej zawsze wykonujemy z pełną dokładnością czynności przygotowawcze wymienione w kartach technicznych stosowanych preparatów jak odtłuszczenie czy zmatowienie.
Jeśli nie są Państwo pewni, stanu konstrukcji, czy powłoki antykorozyjnej zapraszamy do współpracy. Dysponujemy ludźmi z przeszkoleniem w zakresie badania takich powłok jak i personelem z kursami badań nieniszczących [tippy title=”NDT” header=”off”]Badania nieniszczące służą do wykrywania nieciągłości materiałowych, oceny właściwości materiałów i elementów konstrukcji jak np. złącza spawane bez wywoływania zmian ich właściwości użytkowych. Coraz wyższe wymagania dotyczące jakości produktów sprawiają iż metody nieniszczące są coraz powszechniej wykorzystywane w eksploatacji i badaniach różnego rodzaju konstrukcji czy urządzeń.[/tippy].

Standardowa procedura wykonywania przez nas pokryć antykorozyjnych polega na:

1. Ogólna ocena stanu obiektu.
2. Ocena stanu ewentualnej korozji i istniejących powłok.
3. Dobór technologii pokrycia antykorozyjnego.
4. Przygotowanie powierzchni przed malowaniem (w zależności od pkt. 3):

 • czyszczenie ręczne, mechaniczne do stopnia st 2,
 • czyszczenie strumieniowo-ścierne do stopnia sa 2½ lub sa 3,
 • czyszczenie strumieniowo-ścierne w osłonie wody do stopnia sa 2½ lub sa 3,
 • czyszczenie-odtłuszczanie myjkami ciśnieniowymi i specjalistyczną chemią.

5. W zależności od pkt. 3, pokrycie specjalnym preparatem antykorozyjnym (wykonanie
warstwy sczepnej) chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń do nas! lub napisz maila!
6. Malowanie farbą podkładową na odpowiednią grubość powłoki.
7. Malowanie farbą nawierzchniową na odpowiednią grubość powłoki.

ANTYKOROZJA BETONU I ŻELBETU:

Wymagania dotyczące przygotowania podłoża betonowego lub żelbetowego do powierzchniowego zabezpieczenia oraz wykonanie samego zabezpieczenia za pomocą odpowiedniej powłoki malarskiej obejmują:

 • przygotowanie powierzchni pod malowanie wraz z likwidacją istniejących powłok,
 • zabezpieczenie i czyszczenie strumieniowo–ścierne podłoża betonowego,
 • wykonanie warstw zabezpieczających i kryjących wraz z ewentualnym pokryciem antykorozyjnym prętów zbrojeniowych,
 • powłoka malarska nie przykrywająca rys,
 • elastyczna powłoka malarska przenosząca rysy,
 • przeźroczysty impregnat do hydrofobizacji betonu.

Właściwości materiałów przez nas stosowanych gwarantują uzyskanie następujących parametrów powłoki ochronnej betonu, żelbetu:

 • redukcję nasiąkliwości betonu,
 • redukcję wchłaniania substancji szkodliwych,
 • zwiększenie odporności na mróz i mgłę solną,
 • zapewnienie dyfuzji pary wodnej i nie przepuszczanie CO2,
 • zapewnienie przenoszenia rys w przypadku powłok elastycznych.

Podobnie jak w przypadku powłok antykorozyjnych konstrukcji stalowych, w przypadku antykorozji betonu/żelbetu niezwykle ważne jest przygotowanie podłoża. Wykonujemy to poprzez:

 • usunięcie pozostałości powłok pielęgnacyjnych i powierzchniowych zanieczyszczeń oraz ewentualnie resztek starych powłok ochronnych,
 • usunięcie mleczka cementowego i słabo związanych warstw betonu,
 • usunięcie szkodliwych substancji mogących mieć wpływ na połączenie nakładanych materiałów z betonem i zmniejszających przyczepność,
 • usunięcie istniejących rys, uszkodzeń, raków itp.
 • oczyszczenie podłoża betonowego z wody, pyłów i części luźnych,
 • zeszlifowywujemy ewentualne nierówności na połączeniu płyt szalunkowych,
 • powierzchnię oczyszczamy przez hydropiaskowanie lub piaskowanie i mycie wysokociśnieniowe.

 W zakresie usług antykorozyjnych znajduje się:

 • malowania wszelkiego rodzaju farbami: ręczne, pneumatyczne, hydrodynamiczne,
 • Impregnacja konstrukcji drewnianych,
 • zabezpieczenia ogniochronne drewna i konstrukcji stalowych,
 • malowanie przeszkodowe obiektów wysokich wraz z etapem projektowym w oparciu o przepisy prawa,
 • zabezpieczenia przed korozją stalowych konstrukcji budowlanych,
 • zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych,
 • badanie zużycia powłok antykorozyjnych i ich grubości,
 • czyszczenie strumieniowo ścierne (piaskowanie).

Zobacz naszą galerię zdjęć…