Inne

Poniżej zamieszczamy inne prace które gdzie indziej nie zostały sklasyfikowane:

  • dokumentacja fotograficzna i video obiektów wysokich i trudno dostępnych,
  • prace w elementach zamkniętych jak szyby wentylacyjne, silosy, kanały,
  • transport wielokierunkowy elementów o dużych gabarytach i masie bez limitu wysokości,
  • asekuracja i pomoc przy pracach wysokościowych pracownikom bez znajomości technik linowych,
  • przeprowadzenie szczegółowych oględzin i badań makroskopowych powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych kominów i innych budowli żelbetowych wraz z pełną inwentaryzacją istniejących uszkodzeń (tj. pęknięć, rys, ubytków itp.),
  • przeprowadzenie szczegółowych oględzin elementów konstrukcji stalowych wyposażenia kominów i hal (drabiny wyjściowe, galerie, obręcze itp.) wraz z inwentaryzacją ewentualnych uszkodzeń czy usterek wraz z oceną stopnia korozji,
  • badania nieniszczące NDT w technologii VT I PT elementów konstrukcji metalowych,
  • usuwanie gniazd pszczół, os i szerszeni.

Zobacz naszą galerię zdjęć…