Other works

Here you can find photos of rope transport, expertise and photo documentation. Have a look!

  • Montaż elementów stalowych na modernizowanej wytwórni lodu
Inne prace dotychczas nieujęte w naszej galerii 10

Prace takie jak: Dokumentacje fotograficzne, ekspertyzy, prace na eventach, transport linowy i inne...