Intervention works

 Due to the short reaction time after being commissioned, we do this kind of works within the surrounding area of Warsaw. Our intervention works include cutting trees, removing falling plaster and snow as well as eliminating all kinds of risks. We also remove wasp and hornet nests. Every time risks arise, we are there. Have a look at our photo gallery.

  • Wymiana elewacji listwowej i rur spustowych IPN
Wycinka sosen, technikami alpinistycznymi, na terenie cmentarza 11

Wycinka drzew na terenie cmentarza to zadanie dla najlepszych w tym fachu. Poniżej nagrobki... Gorsze są tylko samochody.

Wycinka drzew rosnących w bliskim sąsiedztwie domków letniskowych 17

Wycinka 16 szt. sosen rosnących czasem w odległości trzonu 10cm od domku letniskowego. Prace wykonane bez jakichkolwiek zniszczeń mienia.

Usuwanie gniazd ptaków na 42 topolach, miejscowe prześwietlenia koron 8

Usuwanie gniazd ptaków w koronach 25 metrowych topol. Dodatkowo na około 20 sztukach prześwietlenie koron i likwidacja suchych gałęzi

Odśnieżanie dachów, usuwanie nawisów lodowych, sopli 7

Ośnieżanie dachów o różnym nachyleniu, zbijanie sopli, usuwanie nawisów śnieżnych i lodowych. Zlecenia tego typu wykonujemy na domach mieszkalnych i obiektach przemysłowych.

Inne prace interwencyjne 7

Prace wymagające szybkiego czasu reakcji. Zlecenia usuwania zagrożeń życia i zdrowia ludzkiego takie jak: skuwanie odpadających tynków, usuwanie gniazd os i szerszeni i inne o podobnym charakterze