Dokumenty Personalne

Dział ten zawiera pliki w formie zaszyfrowanych archiwów z dokumentami naszych pracowników.

Czasem, zwłaszcza na obiektach przemysłowych, zdarza się, że inspektorzy BHP wymagają od nas wysłania dokumentów potwierdzających kwalifikacje naszych pracowników. W tym miejscu służba nadzoru może sobie pobrać, na podstawie dostarczonych przez nas haseł, dokumenty każdego z naszych pracowników pracujących przy danym zleceniu.

Poniższych plików nie udostępniamy nikomu przed podpisaniem umowy.

Naszych obecnych i przyszłych pracowników zapewniamy, że ich dane osobowe bez potrzeby nie są nikomu udostępniane.