Ocena ryzyka

Choć jako firma posiadamy, zgodnie z polskim prawem, ocenę ryzyka sporządzoną przez specjalistę BHP na stanowiskach:

  • Technik dostępu linowego/pracownik wysokościowy
  • Kierownik budowy/prac wysokościowych
  • Pracownik budowlany

to kładziemy wyjątkowo duży nacisk na samodzielną ocenę ryzyka naszych pracowników a w szczególności osób ich nadzorujących.
Często zdarza się, szczególnie przy pracach interwencyjnych wymagających przez nas błyskawicznej reakcji, że charakter naszej pracy jest wyjątkowo zmienny.
Umiejętność szybkiej analizy czynników wpływających na bezpieczeństwo jest wtedy kluczowa. Każdy nowy pracownik nie posiadający odpowiednio wykształconych, takich umiejętności pracuje zawsze w parze z osobą bardziej doświadczoną.
Tworzy to miłą atmosferę profesjonalizmu, gdzie każdy chce pokazać się z jak najlepszej strony a takie zachowania przekładają się również nie tylko na bezpieczeństwo ale i na doskonalenie praktyki w wykonywaniu danego rodzaju pracy.